หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

YouTube หลักการสำคัญ 4 ข้อสำหรับการตัดสินใจลงทุนในที่ดินเปล่าเเละเก็งกำไรที่ดินเปล่า

ด้วยการทำ Feasibility Study
1.Land and Building Regulations Analysis
2.Marketing Analysis
3.Physical Analysis
4.Financial and Investment Analysis 
--------------------------------------------------------------------------
Project Feasibility study
View of Place Corporation Co.,Ltd.
E-mail     : nasokuthai@gmail.com
Line ID    : omotonasok 

หลักการที่สำคัญ 4 ข้อสำหรับการตัดสินใจลงทุนในที่ดินเปล่าเเละเก็งกำไรที่ดินเปล่าด้วยการทำ Feasibility Study


ที่ดินที่จะมีมูลค่าหรือราคาเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโครงการได้ เช่น คอนโด โรงเเรม หรือ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น หากต้องการ ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของการวิเคราะห์นั้นมีหลักการที่สำคัญ 4 ข้อ

1.การวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน 
   Land and Building Regulations Analysis
    - การตรวจสอบผังสี ผังเมืองรวม
    - การตรวจสอบ กฎหมายอาคาร เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง 
    - การตรวจสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
    - การตรวจสอบโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายเเละเอกสารสำคัญอื่นๆ
    - เพื่อให้มั่นใจว่าที่ดินที่ต้องการซื้อไม่เป็นที่ตาบอดหรือที่ติดภาระจำยอม
2.การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด 
   Marketing Analysis
    - การเปรียบเทียบ ราคาเเละมูลค่ากับ ที่ดินโดยรอบ
    - เพื่อตรวจสอบมูลค่าที่เเท้จริงของที่ดินที่สนใจให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ
3.การวิเคราะห์ด้านกายภาพ 
   Physical Analysis
    - รูปร่างเเละขนาดที่ดินที่เหมาะสม
    - การรวมที่ดิน ให้มีต้นทุนเฉี่ยที่ต่ำลง
    - การแบ่งแปลงที่ดินขาย แบบไม่ต้องเข้าจัดสรรหรืออเข้าจัดสรร
4.การวิเคราะห์ทางด้านการเงินเเละงบประมาณการลงทุน
   Financial and Investment Analysis 
   - ราคาที่ดินโดยรอบบริเวณ
   - ราคาที่ดินสูงสุดหากนำไปขายเก็งกำไร
   - ราคาที่ดินสูงสุดหากนำไปพัฒนาโครงการ
   - การลงทุนถมที่ดินหรือสร้างสาธารณูปโภค
   - เพื่อเพิ่มมูลค่าในที่ดินเปล่าที่มีอยู่เเล้ว

หลักการที่สำคัญ 4 ข้อ เป็นขอบเขตการวิเคราะห์หลักๆ เเต่การลงทุนในที่ดินนั้นอาจจะมี สิ่งจำเพาะเจาะจงในประเด็นอื่นๆที่สำคัญต้องนำมาพิจารณาด้วย 
จึงจะสามารถนำไปตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสมได้
--------------------------------------------------------------------------
Project Feasibility study
View of Place Corporation Co.,Ltd.
E-mail     : nasokuthai@gmail.com
Line ID    : omotonasok